Usmernenie EK (odporúčacieho charakteru) k verejnému obstarávaniu na zabránenie vzniku najbežnejších chýb v rámci projektov financovaných z EŠIF - aktualizované vydanie - zverejnené dňa 20. 8. 2019

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť