Oznámenie o záväzných podmienkach pre oblasť prípravy a kontroly VO týkajúce sa prípravy národných projektov v gescii MH SR zverejnené dňa 01. 8. 2016

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť