Kritériá na výber dopytovo-orientovaných projektov OP VaI pre vybrané oblasti podpory v gescii Ministerstva hospodárstva SR_verzia 2.0  - zverejnené dňa 17.02.2017 

Kritériá na výber dopytovo-orientovaných projektov OP VaI pre vybrané oblasti podpory v gescii Ministerstva SR_verzia 1.0 - zverejnené dňa 30.09.2015


Vzor zmluvy o partnerstve pre národné projekty - zverejnené dňa 15.12.2016

Príloha č. 1 Zmluvy o partnerstve - Prehľad hlavných a podporných aktivít a merateľných ukazovateľov projektu


Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku_verzia 1.0 (zo dňa 04.02.2016)

Prílohy k Príručke pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku_verzia 1.0


Overenie podmienky podniku v ťažkostiach - zverejnené dňa 02.08.2016

Overenie podmienky podniku v ťažkostiach_verzia 3.0 - zverejnené dňa 09.05.2017


Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 1.4 - zverejnené dňa 27. 11. 2017

Prílohy k Príručke k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 1.4

Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 1.4_sledovanie zmien

Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 1.3 - zverejnené dňa 20.10.2017

Prílohy k Príručke k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 1.3

Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek do 17.04.2016 vrátane_verzia 1.3_sledovanie zmien

Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 1.2 - zverejnené dňa 11.08.2017

Prílohy k Príručke k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 1.2

Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 1.2_sledovanie zmien

 Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 1.1 - zverejnené dňa 09.11.2016

Prílohy k Príručke k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 1.1

Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 1.1_sledovanie zmien

 

Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 1.0 - zverejnené dňa 02.08.2016

Prílohy k Príručke k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 1.0

 

Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek do 17.04.2016 vrátane_verzia 1.0 - zverejnené dňa 02.08.2016

Prílohy k Príručke k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek do 17.04.2016 vrátane_verzia 1.0


Príručka k oprávnenosti výdavkov pre  národné projekty OP VaI v gescii MH SR_verzia 1.0 - zverejnené dňa 11.11.2016 


Vzor zmluvy o poskytnutí NFP - zverejnené dňa 02.08.2016


Príručka pre prijímateľa pre národné projekty OP VaI v gescii MH SR - zverejnené dňa 02.08.2016 (od dňa 26.05.2017 platné iba pre národné projekty)

Prílohy k Príručke pre prijímateľa pre národné projekty OP VaI v gescii MH SR


Príručka pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR - zverejnené dňa 26. 5. 2017

Prílohy k Príručke pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR


Vyhlásenie o veľkosti podniku - zverejnené dňa 24. 5. 2018

Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP – príklad - zverejnené dňa 2. 8. 2016

 

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť