Príručka k oprávnenosti výdavkov pre projekty TP OP VaI_MH SR a SIEA, verzia 3.0 zverejnené dňa 11. 1. 2019


Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre projekty TP OP VaI_MH SR a SIEA, verzia 3.0  - zverejnené dňa 20. 8. 2019

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre projekty TP OP VaI_MH SR a SIEA, verzia 3.0 so sledovaním zmien


Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie NFP (pre prípady, kedy poskytovateľ a prijímateľ sú tá istá osoba) pre projekty TP OP VaI_MH SR a SIEA_verzia 2


Príručka pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP VaI_MH SR a SIEA, verzia 3.0 - zverejnené dňa 11. 1. 2019


Príručka k procesu VO pre projekty technickej pomoci OP VaI pre prijímateľov: MH SR a SIEA pre postupy zadávania zákaziek do 17.04.2016 vrátane_verzia 1.1 - zverejnené dňa 25.09.2017

Prílohy k Príručke k procesu VO pre projekty technickej pomoci OP VaI pre prijímateľov: MH SR a SIEA pre postupy zadávania zákaziek do 17.04.2016 vrátane_verzia 1.1

Príručka k procesu VO pre projekty technickej pomoci OP VaI pre prijímateľov: MH SR a SIEA pre postupy zadávania zákaziek do 17.04.2016 vrátane_verzia 1.1_sledovanie zmien

 

Príručka k procesu VO pre projekty technickej pomoci OP VaI pre prijímateľov: MH SR a SIEA pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016_verzia 2.1 - zverejnené dňa 10. 06.2019

Prílohy k Príručke k procesu VO pre projekty technickej pomoci OP VaI pre prijímateľov: MH SR a SIEA pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016_verzia 2.1

Príručka k procesu VO pre projekty technickej pomoci OP VaI pre prijímateľov: MH SR a SIEA pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016_verzia 2.1_sledovanie zmien

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť