RO je oprávnený zabezpečiť implementáciu OP VaI alebo jeho časti prostredníctvom jedného alebo viacerých veľkých projektov. 

 

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť