Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlasuje vyzvania na projekty technickej pomoci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie.

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť