2021

31. 08. 2021 - Projekty spoločného európskeho záujmu môžu získať podporu z eurofondov

04. 05. 2021 - Projekty Seal of Excellence sa môžu uchádzať o podporu z eurofondov

28. 04. 2021 - Schválené investičné zámery regionálnej pomoci môžu získať podporu aj z eurofondov

2020

07. 12. 2020 - MH SR vyhlásilo výzvu na podporu spolupráce podnikov a stredných odborných škôl v Banskobystrickom kraji

28. 02. 2020 - MH SR vyhlásilo výzvy na podporu sieťovania podnikov

27. 02. 2020 - MH SR vyhlásilo výzvy zamerané na podporu cestovného ruchu v rámci iniciatívy EK "Catching-up reagions"

26. 02. 2020 - MH SR vyhlásilo výzvu zameranú na podporu spolupráce MSP so strednými odbornými školami

14. 02. 2020 - MH SR vyhlásilo výzvu na predkladanie ŽoNFP zameranú na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva

13. 02. 2020 - MH SR vyhlásilo výzvu zameranú na podporu rozvoja podnikania MSP v rámci iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra   

2019

30. 08. 2019 - MH SR vyhlásilo výzvu na realizácie sociálnych inovácií v prostredí mikro, malých a stredných podnikov

2018

20. 12. 2018 - MH SR pokračuje v podpore inteligentných inovácií v priemysle

8. 10. 2018 - MH SR podporí výskum a vývoj v podnikoch už aj v Bratislavskom kraji

17. 7. 2018 - MH SR vyhlásilo výzvu na podporu technologicko-inovačných platforiem

25. 6. 2018 - MH SR vyhlásilo dve výzvy zamerané na podporu zapájania podnikov do programov EÚ

18. 4. 2018 - MH SR vyhlásilo ďalšie dve výzvy zamerané na podporu výskumu a vývoja v podnikoch

12. 2. 2018 - MH SR podporí inteligentné inovácie v priemysle 30 miliónmi eur

 

2017

20. 12. 2017 - Do najmenej rozvinutých okresov smeruje 10 miliónov eur na podporu podnikateľov v oblasti služieb

15. 12. 2017 - MH SR podporí sumou viac ako 160 miliónov eur výskum a vývoj v podnikoch

15. 12. 2017 - MH SR vyhlásilo výzvu na podporu mikro-, malých a stredných podnikov prostredníctvom uplatňovania nariadenia REACH

31. 10. 2017 - MH SR vyhlásilo výzvu na podporu posudzovania zhody výrobkov a zavádzania systémov manažérstva v podnikoch

27. 9. 2017 - Ministerstvo hospodárstva SR uzatvorilo zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe s ďalšou bankou

12. 9. 2017 - MH SR podporí 50 miliónmi eur podniky v najmenej rozvinutých okresoch

26. 5. 2017 - Ľahší prístup k financovaniu projektov z operačného programu Výskum a inovácie

2. 5. 2017 - Výzvu v oblasti kreatívneho priemyslu vyhlásili už v zjednodušenom režime

13. 4. 2017 - Na podporu výskumu a vývoja v podnikoch v Bratislavskom kraji pôjde 17 miliónov eur

1. 3. 2017 - Ministerstvo hospodárstva podporí sumou 200 miliónov eur výskum a vývoj v podnikoch

 

2016

22. 11. 2016 - MH SR podporí 70 miliónmi eur rozvoj mikro, malých a stredných podnikov

3. 8. 2016 - MH SR vyhlásilo novú výzvu na podporu inovácií a technologického transferu

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť