Zástupcovia operačného programu Výskum a inovácie sa zúčastnili workshopu Open Government Week, na ktorom úspešne prezentovali operačný program. Workshop bol organizovaný Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v krásnych priestoroch Vodárenského múzea v Bratislave. 

OPEN GOVERNMENT WEEK bol kick off workshop pred implementáciou Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019. Jeho znenie si môžete pozrieť na stránke úradu.

Workshop sa uskutočnil v rámci týždňa 17. - 20.10.2016, kedy priniesli inšpiratívne projekty prezentujúci zo Slovenska, Česka, Poľska, Fínska, Rakúska a iných krajín Európy. Účastníkom predstavili záväzky Akčného plánu OGP 2016 - 2019 v témach participácia, otvorená justícia, otvorené vzdelávanie a otvorená veda, otvorené dáta a transparentnosť a diskutovalo sa o ich úspešnej implementácii.

Operačný program Výskum a inovácie bol prezentovaný počas dňa zameraného na otvorené vzdelávanie a otvorenú veda dňa 19. 10. 2016. Účastníci workshopu mali možnosť získať informácie o operačnom programe počas skupinových diskusií, ktoré sa konali v poobedňajších hodinách.

Galériu fotografií nájdete na nasledovnom odkaze.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť