Výzva na výber expertov na spoluprácu počas implementácie projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European Battery Innovation

Príloha č.1 - žiadosť o zaradenie uchádzača na pozíciu experta 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť