Výzva na výber expertov na spoluprácu počas implementácie projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence)

Príloha č. 1 - žiadosť o zaradenie uchádzača na pozíciu experta

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť