Inovácia výrobného procesu v spoločnosti XRAY, s. r. o.

 

Technologická linka pre nové aktívne farmaceutické substancie na báze liečivých rastlín s príslušenstvom

 

Podpora inovačného potenciálu a konkurencieschopnosti spoločnosti VALDOINVEST, s. r. o.

 

Inovatívne technológie v spoločnosti Slavia Industries, a. s.

 

Implementácia progresívnych CNC technológií na rozšírenie portfólia produktov a zvýšenia efektivity a flexibility výrobného procesu

 

ACHILLEAS glass Art v umeleckej a malosériovej produkcii

 

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti TATRASVIT SVIT - SOCKS, a. s.

 

Posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti MARRYLINE, s. r. o.

 

Zavedenie inovačných opatrení v spoločnosti AUTOMATICA, s. r. o., Liptovský Mikuláš

 

Implementácia digitálnych softvérov do výroby

 

Inovácia výrobného procesu v spoločnosti KONTROLTECH, s. r. o.

 

Posilnenie inovačného potenciálu spoločnosti Západoslovenské tlačiarne, s. r. o.

 

Inovácia výrobného procesu v spoločnosti I. P. A. - Kovovýroba, spol. s r. o., Tornaľa

 

Nákup technológie na výrobu inovatívneho stropného multifunkčného zariadenia

 

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti IKE, spol. s r. o., prostredníctvom inovácie výroby

 

Zavedenie inovatívnej výroby v spoločnosti Glassgallery, s. r. o.

 

Inovácia vo výrobe nízkoenergetických montovaných domov

 

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti THYMOS, spol. s r. o.

 

Inovácia procesu sušenie zeolitu

 

Rast technologickej úrovne spoločnosti

 

Inovatívna pekáreň

 

Zvýšenie technologickej inovatívnosti a konkurencieschopnosti spoločnosti Rosi - stav, a. s.

 

Inovácia produkčného procesu spoločnosti ALIEN studio, s. r. o.

 

Podpora a rozvoj podnikateľskej činnosti spoločnosti ALPHA chocolate DP, s. r. o.

 

Inovácia technológie Melli Interiéry, s. r. o.

 

Inovatívne k trvalej zmene

 

  Inovatívna komunikačná technológia pre zdravotníkov

 

Zavedenie inovatívnach riešení v spoločnosti PS: Digital, s. r. o., v oblasti kreatívneho priemyslu

 

Podpora inteligentných inovácií vo výrobnom procese spoločnosti ŠVEC a SPOL, s. r. o.

 

Zásadná inovácia produktu spracovania biologického odpadu vaječných škrupín na prírodný vápnik vo vysokej koncentrácii = atraktívny produkt 2017

 

Posilnenie a rast spoločnosti LUSTA Group s.r.o. vybudovaním trampolínového parku

 

Zavedenie inovatívnych technológií do výrobného procesu spoločnosti MOITE s.r.o.

 

  Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Alena Bernadičová - TEKVIČKA

 

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti BEHMAR, s.r.o. prostredníctvom inovácie produkčného procesu

 

  Podpora inteligentných inovácií v spoločnosti RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o.

 

Inteligentné inovácie v spoločnosti ZÁMOČNÍCTVO GRANEC, s. r. o.

 

Obstaranie inovatívnej a ekologickej technológie na povrchovú úpravu kovov nanášaním práškovej farby s protikoróznou ochranou

 

FaceControl - komplexné komunikačné zariadenie pre inovatívne riadenie výrobných a podporných procesov v priemysle

 

Investície do zlepšenia technologického vybavenia - JAVORINA, výrobné družstvo

 

Inovácia výrobného procesu v spoločnosti MicroStep, spol. s r. o.

 

Podpora inovačného potenciálu spoločnosti SpeckTech, s. r. o., prostredníctvom vytvorenia mobilnej aplikácie

 

Inteligentné inovácie v spoločnosti MICHATEK, k. s.

 

 Geoinformačná analytická IoT platforma na podporu rozhodovania

 

 FDAAS - automatizovaný systém pre vyhodnocovanie nebezpečenstva vzniku požiaru

 

 Výskum a vývoj produktu ECOGI v spoločnosti KYBERNETES

 

 Zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií do spoločnosti PHOTOMAP, s. r. o.

 

Prevratná NFC microSD Smart Card technológia pre vysoko bezpečnú digitálnu spoločnosť a ochranu jej súkromia

 

 Early Warning of Alzheimer

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť