Zoznam projektov, ktoré boli spolufinancované z EŠIF, v zmysle povinnosti vyplývajúcej z Prílohy č. 5 k MP ÚV SR č. 16 - Manuál pre informovanie a komunikáciu je zverejnený a dostupný TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť