Hromadná zmena č. 1 - zverejnené dňa 25. 8. 2021

Hromadná zmena č. 2 - zverejnené dňa 11.11.2021

Hromadná zmena č. 3 - zverejnené dňa 23. 8.2022

Hromadná zmena č. 4 - zverejnené dňa 30. 9.2022

Hromadná zmena č. 5 - zverejnené dňa 4.11.2022

Hromadná zmena č. 6 - zverejnené dňa 8.12.2022

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť