Výzva predstavuje podnet a základný metodický podklad, na základe ktorého žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (NFP) vypracúva a predkladá žiadosť o NFP. Pre riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán predstavuje základný regulačný nástroj kvality a množstva žiadostí o NFP predkladaných žiadateľmi.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť