V relevantných prípadoch alebo prípadoch, ktoré si nevyžadujú mimoriadne rokovanie riadiaceho výboru prioritných osí 9 až 12 operačného programu Integrovaná infraštruktúra, môže tajomník RV požiadať členov, aby sa rozhodlo mimo rokovania RV – rozhodovaním písomnou procedúrou per rollam. 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť