Správy zo zasadnutia Monitorovacieho výboru pre Operačný program Výskum a Inovácie ktoré zorganizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej Republiky.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť