Kontaktné údaje

MŠVVaŠ SR

Korešpondenčná adresa

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 Bratislava

Pracovisko sekcie štrukturálnych fondov EÚ

Hanulova 5/B
841 01 Bratislava

Telefón +421 2/59 374 561
Emailopvai@minedu.sk

Podateľňa

Po, Pi: 8:00 - 14:00 hod.
Ut, St, Št: 8:00 - 15:30 hod.
Obedná prestávka: 12:00 – 12:30 hod.

Ministerstvo hospodárstva SR

Sídlo - korešpondenčná adresa

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212

Telefón +421 2/48 541 111
Email vyzvy@mhsr.sk

Podateľňa:
Po – Pi: 8.30 – 11.30, 12.00 - 15.00 hod.

 

 


 

 

 

Výskumná agentúra

Výskumná agentúra
Plynárenská 7/A (BBC5)
821 09 Bratislava

 

 

 

Telefón  0917 981 241 

Email   info@vyskumnaagentura.sk

Podateľňa:

Pondelok – Štvrtok:        8:00 – 15:00 hod.

Piatok:                             8:00 – 14:30 hod.


Telefón: +421 2/210 13 600
Obedňajšia prestávka trvá od 11:15 do 12:00.

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť