Kontaktné údaje

MŠVVaŠ SR

Korešpondenčná adresa

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 Bratislava

Sídlo OP VaI
Hanulova 5/B
841 01 Bratislava

Telefón
Email

+421 2/59 374 561
opvai@minedu.sk

Po, Pi:      8:00 - 14:00 hod.
Ut, St, Št: 8:00 - 15:30 hod.
Obedná prestávka: 12:00 – 12:30 hod.

Ministerstvo hospodárstva SR

Sídlo - korešpondenčná adresa

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212

 

 

 

 

Telefón
Email

+421 2/48 541 111
 vyzvy@mhsr.sk

Podateľňa:
Po – Pi: 8.30 – 11.30, 12.00 - 15.00 hod.

Pracovisko sekcie štrukturálnych fondov EÚ

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19
827 15 Bratislava 212

 

 

 

Výskumná agentúra

Adresa 

Výskumná agentúra
Sliačska 1
831 02 Bratislava

Podateľňa 

Po - Pi: 8:00 - 15:30 hod.
Obedná prestávka: 11:30 - 12:00 hod.

Kontaktujte nás

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť