Štatút pracovnej skupiny pre hodnotenie OPII, časť VaI

Štatút pracovnej skupiny pre hodnotenie OPII, časť VaI v znení dodatku č. 1, 2, 3, 4   – AKTUÁLNE

Štatút pracovnej skupiny pre hodnotenie OP VaI - pôvodná verzia

         Členovia pracovnej skupiny pre hodnotenie OP VaI

 

Rokovací poriadok pracovnej skupiny pre hodnotenie OPII, časť VaI

Rokovací poriadok pracovnej skupiny pre hodnotenie OPII, časť VaI v znení dodatku č. 1, 2, 3 – AKTUÁLNE

Rokovací poriadok pracovnej skupiny pre hodnotenie OP VaI - pôvodná verzia

 

Zasadnutia pracovnej skupiny pre hodnotenie OPII, časť VaI 

1. zasadnutie pracovnej skupiny pre hodnotenie OP VaI dňa 11. júla 2017 (zápisnica)

2. zasadnutie pracovnej skupiny pre hodnotenie OP VaI dňa 20. novembra  2017 (zápisnica)

3. zasadnutie pracovnej skupiny pre hodnotenie OP VaI dňa 20. februára  2019 (zápisnica)

4. zasadnutie pracovnej skupiny pre hodnotenie OPII, časť VaI dňa 10.marca 2020 (zápisnica)

 5. zasadnutie pracovnej skupiny pre hodnotenie OPII, časť VaI dňa 21. októbra 2021 (zápisnica)

6. zasadnutie pracovnej skupiny pre hodnotenie OPII, časť VaI dňa 26. októbra 2022 (zápisnica) 

Rozhodovanie písomnou procedúrou per rollam

Zápisnica z rozhodovania písomnou procedúrou per rollam zo dňa 31.05.2018 (Uznesenie č.1/2018)

Zápisnica z rozhodovania písomnou procedúrou per rollam zo dňa 03.04.2019 (Uznesenie č. 1/2019)

Zápisnica z rozhodovania písomnou procedúrou per rollam zo dňa 30.09.2019 (Uznesenie č. 2/2019)

Zápisnica z rozhodovania písomnou procedúrou per rollam zo dňa 12.02.2020 (Uznesenie č. 1/2020)

Zápisnica z rozhodovania písomnou procedúrou per rollam zo dňa 27.10.2020 (Uznesenie č.2/2020, uznesenie č.3/2020)

Zápisnica z rozhodovania písomnou procedúrou per rollam zo dňa 29.01.2021 (Uznesenie č. 1/2021)

Zápisnica z rozhodovania písomnou procedúrou per rollam zo dňa 26.03.2021 (Uznesenie č. 2/2021, Uznesenie č. 3/2021)

Zápisnica z rozhodovania písomnou procedúrou per rollam zo dňa 10.09.2021 (Uznesenie č. 4/2021)

 Zápisnica z rozhodovania písomnou procedúrou per rollam zo dňa 16.03.2022 (Uznesenie č. 1/2022)

 Zápisnica z rozhodovania písomnou procedúrou per rollam zo dňa 06.05.2022 (Uznesenie č. 2/2022)

 Zápisnica z rozhodovania písomnou procedúrou per rollam zo dňa 23.03.2023 (Uznesenie č. 1/2023)

 

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť