1. Konferencia OP VaI

21.01.2015, CVTI SR

1. Monitorovací výbor

20.01.2015, CVTI SR

2. Monitorovací výbor

26.06.2015, Hotel Bôrik

3. Monitorovací výbor

29.09.2015, Hotel NH Bratislava Gate One

Deň Európy 2016

Deň Európy 2016

4. Monitorovací výbor

4. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP VaI

Workshop Open Government Week

OPVaI na workshope Open Government Week

Výročná konferencia OPVaI 2016

Výročná konferencia operačného programu Výskum a inovácie za rok 2016, ktorá sa uskutočnila dňa 7. decembra 2016 v kongresovej sále Hotela Saffron na Radlinského ulici č. 27 v Bratislave.

5. Monitorovací výbor

Fotografie z 5. zasadnutia Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie

6. Monitorovací výbor

21.06.2017 Hotel Bratislava
6. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP VaI

7. Monitorovací výbor

26. 07. 2017 Výskumná agentúra, Hanulova 5/B

7. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP VaI

8. Monitorovací výbor

15. 11. 2017 Mercure Bratislava Centrum Hotel

8. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP VaI

9. Monitorovací výbor

25. 01. 2018 Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave

9. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP VaI

10. Monitorovací výbor

9. marca 2018 Centrum vedecko-technických informácií SR

10. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP VaI

Deň Európy 2017

9. mája 2017

Hlavné námestie Bratislava

Deň Európy 2018

9. máj 2018
Hlavné námestie Bratislava

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť