Odpovede na často kladené otázky (FAQ) týkajúce sa obstarávania zákaziek nespadajúcich pod zákon o VO - zverejnené dňa 17. 1. 2019

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť