Usmernenie EK (odporúčacieho charakteru) k verejnému obstarávaniu na zabránenie vzniku najbežnejších chýb v rámci projektov financovaných z EŠIF

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť