Metodická pomôcka k aplikácii princípov inovačného verejného obstarávania v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov operačného programu Výskum a inovácie v gescii MH SR_verzia 1.0 – zverejnené dňa 20. 8. 2019

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť