Kritériá na výber dopytovo-orientovaných projektov OP VaI pre vybrané oblasti podpory v gescii Ministerstva hospodárstva SR_verzia 4.0  - zverejnené dňa 27. 6. 2019

Kritériá na výber dopytovo-orientovaných projektov OP VaI pre vybrané oblasti podpory v gescii Ministerstva hospodárstva SR_verzia 3.0  - zverejnené dňa 27. 6. 2017

Kritériá na výber dopytovo-orientovaných projektov OP VaI pre vybrané oblasti podpory v gescii Ministerstva hospodárstva SR_verzia 2.0  - zverejnené dňa 17.02.2017 

Kritériá na výber dopytovo-orientovaných projektov OP VaI pre vybrané oblasti podpory v gescii Ministerstva SR_verzia 1.0 - zverejnené dňa 30.09.2015


Vzor zmluvy o partnerstve pre národné projekty -  zverejnené dňa 18. 7. 2017

Vzor zmluvy o partnerstve pre národné projekty - zverejnené dňa 30. 6. 2017

Vzor zmluvy o partnerstve pre národné projekty - zverejnené dňa 15.12.2016

Príloha č. 1 Zmluvy o partnerstve - Prehľad hlavných a podporných aktivít a merateľných ukazovateľov projektu

 

Vzor zmluvy o partnerstve pre dopytovo-orientované projekty_verzia 1.2 - zverejnené dňa 11. 12. 2018

Príloha č. 1 Zmluvy o partnerstve - Prehľad hlavných a podporných aktivít a merateľných ukazovateľov projektu

Vzor zmluvy o partnerstve pre dopytovo-orientované projekty_verzia 1.2_sledovanie zmien

Vzor zmluvy o partnerstve pre dopytovo-orientované projekty_verzia 1.1 - zverejnené dňa 20. 9. 2018 

Vzor zmluvy o partnerstve pre dopytovo-orientované projekty - zverejnené dňa 13. 1. 2017

 

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP_verzia 3 - zverejnené dňa 28. 1. 2019

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP - zverejnené dňa 26. 5. 2017

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP - zverejnené dňa 02.08.2016


 

Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku_verzia 1.0 (zo dňa 04.02.2016)

Prílohy k Príručke pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku_verzia 1.0


Overenie podmienky podniku v ťažkostiach_verzia 4.0 - zverejnené dňa 6. 12. 2017

Overenie podmienky podniku v ťažkostiach_verzia 3.0 - zverejnené dňa 09.05.2017

Overenie podmienky podniku v ťažkostiach - zverejnené dňa 02.08.2016


 Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016_verzia 2.2 - zverejnené dňa 12. 12. 2019

Prílohy k Príručke k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 2.2

Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 2.2_sledovanie zmien

Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016_verzia 2.1 - zverejnené dňa 10. 6. 2019

Prílohy k Príručke k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 2.1

Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 2.1_sledovanie zmien

Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016_verzia 2.0 - zverejnené dňa 21. 1. 2019

Prílohy k Príručke k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 2.0

Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 2.0_sledovanie zmien

Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016_verzia 1.7 - zverejnené dňa 7. 11. 2018

Prílohy k Príručke k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 1.7

Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016_verzia 1.6 - zverejnené dňa 11. 10. 2018

Prílohy k Príručke k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 1.6

Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 1.6_sledovanie zmien

Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016_verzia 1.5 - zverejnené dňa 12. 6. 2018

Prílohy k Príručke k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 1.5

Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 1.5_sledovanie zmien

Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 1.4 - zverejnené dňa 27. 11. 2017

Prílohy k Príručke k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 1.4

Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 1.4_sledovanie zmien

Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 1.3 - zverejnené dňa 20.10.2017

Prílohy k Príručke k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 1.3

Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek do 17.04.2016 vrátane_verzia 1.3_sledovanie zmien

Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 1.2 - zverejnené dňa 11.08.2017

Prílohy k Príručke k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 1.2

Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 1.2_sledovanie zmien

 Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 1.1 - zverejnené dňa 09.11.2016

Prílohy k Príručke k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 1.1

Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 1.1_sledovanie zmien

Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 1.0 - zverejnené dňa 02.08.2016

Prílohy k Príručke k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 1.0 

 

Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek do 17.04.2016 vrátane_verzia 1.1 - zverejnené dňa 22. 8. 2017

Prílohy k Príručke k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek do 17.04.2016   vrátane_verzia 1.1

Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek do 17.04.2016 vrátane_verzia 1.1_sledovanie zmien

Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek do 17.04.2016 vrátane_verzia 1.0 - zverejnené dňa 02.08.2016

Prílohy k Príručke k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek do 17.04.2016 vrátane_verzia 1.0


Príručka k oprávnenosti výdavkov pre národné projekty OP VaI v gescii MH SR_verzia 1.1 - zverejnené dňa 22. 12. 2016

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre  národné projekty OP VaI v gescii MH SR_verzia 1.0 - zverejnené dňa 11.11.2016 


 

  

Príručka pre prijímateľa pre národné projekty OP VaI v gescii MH SR_verzia 4.0 - zverejnené dňa 15. 11. 2018 

Prílohy k Príručke pre prijímateľa pre národné projekty OP VaI v gescii MH SR

Príručka pre prijímateľa pre národné projekty OP VaI v gescii MH SR - zverejnené dňa 8. 6. 2017 

Prílohy k Príručke pre prijímateľa pre národné projekty OP VaI v gescii MH SR

Príručka pre prijímateľa pre národné projekty OP VaI v gescii MH SR - zverejnené dňa 02.08.2016 (od dňa 26.05.2017 platné iba pre národné projekty)

Prílohy k Príručke pre prijímateľa pre národné projekty OP VaI v gescii MH SR


 

Príručka pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR_verzia 5.2 - zverejnené dňa 11. 07. 2019

Príručka pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR_verzia 5.2_sledovanie zmien

Prílohy k Príručke pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR

Príručka pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR_verzia 5.1 - zverejnené dňa 14. 11. 2018

Prílohy k Príručke pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR

Príručka pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR_verzia 5.0 - zverejnené dňa 7. 11. 2018

Prílohy k Príručke pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR

Príručka pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR- zverejnené dňa 30. 4. 2018

Prílohy k Príručke pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR

Príručka pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR - zverejnené dňa 26. 5. 2017

Prílohy k Príručke pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR


Vyhlásenie o veľkosti podniku - verzia 2.0zverejnené dňa 1. 4. 2019

Vyhlásenie o veľkosti podniku_verzia 1.1 – zverejnené dňa 13. 6. 2018

Vyhlásenie o veľkosti podniku - zverejnené dňa 24. 5. 2018

 

 

 

Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP – príklad_verzia 2.0 - zverejnené dňa 13. 6. 2018

Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP – príklad - zverejnené dňa 2. 8. 2016


Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - zverejnené dňa 2. 2. 2018

Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku_verzia 1.1  - zverejnené dňa 28. 6. 2018

Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku_verzia 1.2  - zverejnené dňa 6. 9. 2018

Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku_verzia 1.3  - zverejnené dňa 16. 10. 2018

Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku_verzia 1.4  - zverejnené dňa 7. 11. 2018

Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku_verzia 1.5  - zverejnené dňa 14. 11. 2018

Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku_verzia 1.6  - zverejnené dňa 5. 12. 2018

Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku_verzia 1.7  - zverejnené dňa 2. 5. 2019

Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku_verzia 1.8  - zverejnené dňa 17. 9. 2019

Príloha usmernenia - Príklad bankovej záruky

Pomôcka pre prijímateľov k stanoveniu spôsobu zabezpečenia

Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku_verzia 1.9  - zverejnené dňa 2. 1. 2020

 

 

Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo-orientovaných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky _ verzia 2.2 - zverejnené dňa 6. 12. 2019

Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo-orientovaných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky _ verzia 2.2 - verzia so sledovaním zmien

Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo-orientovaných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky _ verzia 2.1 - zverejnené dňa 14. 6. 2019

       Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo-orientovaných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky _ verzia 2.1 - verzia so sledovaním zmien

Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo-orientovaných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky _ verzia 2.0 - zverejnené dňa 15. 5. 2019

       Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo-orientovaných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky _ verzia 2.0 - verzia so sledovaním zmien

Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo-orientovaných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky _ verzia 1.0 - zverejnené dňa 17. 7. 2018

 

 

Informácia pre prijímateľov k preukazovaniu splnenia podmienky bezúhonnosti prijímateľa v rámci dopytovo - orientovaných projektov OP VaI - zverejnené dňa 1. 7. 2019

Informácia pre prijímateľov k preukazovaniu splnenia podmienky bezúhonnosti prijímateľa v rámci dopytovo - orientovaných projektov OP VaI - zverejnené dňa 15. 5. 2019

     Informácia pre prijímateľov k preukazovaniu splnenia podmienky bezúhonnosti prijímateľa v rámci dopytovo - orientovaných projektov OP VaI - verzia so sledovaním zmien

Informácia pre prijímateľov k preukazovaniu splnenia podmienky bezúhonnosti prijímateľa v rámci dopytovo - orientovaných projektov OP VaI - zverejnené dňa 14. 1. 2019

 

Usmernenie pre prijímateľov k uplatneniu preddavkových platieb v rámci dopytovo-orientovaných projektov v gescii MH SR_2.0 - zverejnené dňa 17. 09. 2019

Usmernenie pre prijímateľov k uplatneniu preddavkových platieb v rámci dopytovo-orientovaných projektov v gescii MH SR - zverejnené dňa 7. 11. 2018

 

Príklady prepojenosti podnikov prostredníctvom fyzických osôb a prípadov, kedy je fyzická osoba posudzovaná ako podnik - zverejnené 10. 9. 2018 

 

Preukazovanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu v rámci dopytovo-orientovaných projektov OP VaI v gescii MH SR_ verzia 1.0 - zverejnené dňa 17. 12. 2018 

 

 

PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU A ICH POSUDZOVANIE v jednotlivých fázach projektového cyklu národných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky _ verzia 1.0 - zverejnené dňa 23. 4. 2019

 

 

Metodika pre vypracovanie finančnej analýzy projektu_verzia 1.0 - zverejnené dňa 23. 2. 2017

Prílohy k Metodike pre vypracovanie finančnej analýzy projektu

 

 

Usmernenie k postupu určenia bonity  subjektu - zverejnené dňa 6. 9. 2018

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť