Manuál pre informovanie a komunikáciu pre Operačný program Výskum a inovácie predstavuje dokument, ktorého úlohou je dosiahnutie jednoznačnej a unifikovanej identifikácie projektov realizovaných prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie. Prostredníctvom manuálu sú zadefinované minimálne štandardy a jednotné postupy v oblasti informovania a komunikácie o OP VaI, tzv. povinné prvky, záväzné pre všetky subjekty zapojené do riadenia a implementácie OP VaI.

 

Dizajn manuál Operačného programu výskum a inovácie stanovuje pravidlá pre správne používanie loga v jeho dvoch farebných verziách a prevedeniach (skrátená/neskrátená). Striktne vymedzuje konštrukciu znaku, farbu, typografiu a jeho aplikáciu v rôznych prvkoch vizuálnej identity.

 

Ďalšie archívne dokumenty:

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť