26. mája 2017

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie oznamuje, že dňa 26. mája 2017 zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2017, verzia 4, spolu s informáciou o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách, ktoré nájdete TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť