13. októbra 2016

Vážení žiadatelia o NFP v rámci výzvy DSV (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03) v prípade problémov s pridaním zahraničného partnera do systému ITMS 2014+ nás prosím, kontaktujte.

Pre operatívne  dopracovanie údajov do systému ITMS2014+ nám zároveň obratom na info@vyskumnaagentura.sk zašlite nasledovné údaje:

-    názov výskumno-vývojového zámeru/projektu

-    meno žiadateľa

-    meno partnera

-    krajina partnera

-    právna forma partnera.

 

O ďalšom postupe Vás budeme informovať.

Ďakujeme za pochopenie.

 

tím VA

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť