6. apríla 2017

Aktuálne telefónne číslo na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru (SIEA) pre výzvy operačného programu Výskum a inovácie je: 02/58 248 451 .

Zmena sa týka výziev v gescii Ministerstva hospodárstva SR s kódom:

  • OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02,
  • OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03,
  • OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04.

 

Ďakujeme za pochopenie.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť