20. septembra 2017

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zmenilo adresu sídla. Aktuálna adresa zároveň slúži ako korešpondenčná adresa. Pracovisko sekcie štrukturálnych fondov EÚ ostalo nezmenené.

 

Aktuálna adresa (korešpondenčná adresa):

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava 212

 

Pracovisko sekcie štrukturálnych fondov EÚ:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť