24. júna 2022

Zmena na poste generálneho riaditeľa Výskumnej agentúry

Novým generálnym riaditeľom Výskumnej agentúry sa stal s účinnosťou od 23. júna 2022 Marek Mrva. Do funkcie bol vymenovaný, kým sa neuskutoční riadne výberové konanie na túto pozíciu. Vo funkcii nahradil Juraja Waczulíka.

 

Marek Mrva pôsobil do vymenovania vo Výskumnej agentúre vo funkcii riaditeľa Odboru posudzovania projektov v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Má skúsenosti s manažovaním tímov v rámci procesov Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období
2014 – 2020. V oblasti fondov EÚ pracoval aj v predchádzajúcom programovom období 2007 – 2013.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť