18. januára 2022

Vážený žiadateľ,

Výskumná agentúra organizuje online seminár pre žiadateľov o NFP v rámci výzvy na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01.

Seminár sa uskutoční dňa 25.01.2022 o 10:00 hodine.  Na seminár sa môžete prihlásiť  tu  do 24.01.2022.

ZMENA  v časovom harmonograme programu:

10,00 - 11,30 prezentácia + začiatok diskusie

prestávka

13,00 - 15,00 hod. diskusia

Registrovaným zašleme prihlasovací link do MS Teams na seminár a prezentáciu.

Ak máte otázky k danej téme, môžete nám ich zasielať na info@vyskumnaagentura.sk a my pripravíme kvalifikované odpovede.

 

tím VA

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť