20. apríla 2022

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejňuje vzor Zmluvy o poskytnutí NFP pre výzvu s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-34.


Kompletný dokument nájdete TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť