29. septembra 2021

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra v nadväznosti na aktualizácie Systému riadenia EŠIF 2014-2020 a vzoru CKO č. 28 zverejnilo verziu 2 Vzoru zmluvy o NFP pre výzvu s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-31.

Kompletný dokument nájdete TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť