19. apríla 2021

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán (ďalej aj „SO“) pre operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej aj „OP II“)  aktualizovalo dňa 19.04.2021 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“) v rámci prioritnej osi PO9 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií a prioritnej osi PO10 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji za účelom zostavenia zoznamu odborných hodnotiteľov ŽoNFP, OP II.  

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 06.09.2016

Dátum poslednej aktualizácie: 19.04.2021

Dátum uzávierky výzvy: otvorená

 

Kompletné znenie aktualizovanej výzvy nájdete  TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť