9. decembra 2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), Ministerstvo hospodárstva  SR (MH SR) a Výskumná agentúra (VA) zorganizovali Výročnú konferenciu operačného programu Výskum a inovácie za rok 2016, ktorá sa  uskutočnila dňa 7. decembra 2016 v kongresovej sále Hotela Saffron na Radlinského ulici č. 27 v Bratislave, kde odzneli tieto prezentácie.

1. STAV IMPLEMENTÁCIE OP VaI v gescii Výskumnej agentúry (Rastislav Beliansky, generálny riaditeľ)

2. Zhodnotenie stavu implementácie OPVaI v gescii Ministerstva hospodárstva SR (Martin Húska, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ)

3. Budúce smerovanie OP VaI v gescii Výskumnej agentúry (Eduard Jambor, riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa)

4. Ďalšie smerovanie OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva SR (Alexandra Velická, riaditeľka odboru riadenia operačných programov a metodiky)

5. ACCORD - Zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách (Robert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave)

 

Galéria fotografií

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť