11. januára 2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie si Vás dovoľuje informovať, že dňa 10. decembra 2015 bola vyhlásená Výzva na výber zahraničných expertov OP VaI, ktorá je otvorená, t. j. prihlášky do Databázy zahraničných expertov možno podávať priebežne. Úplné znenie výzvy spolu s prihláškou iba v angličtine (angličtina bude pracovným jazykom zahraničných expertov) možno nájsť TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť