11. januára 2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) si Vás dovoľuje informovať, že dňa 4. decembra 2015 bola vyhlásená Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP pre OP VaI, ktorá je otvorená, t. j. prihlášky do Databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP možno podávať priebežne. Úplné znenie výzvy spolu s prihláškou možno nájsť TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť