24. novembra 2017

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydáva Usmernenie č. 1/2017 pre prijímateľov, ktorým sa v čase pozastavenia implementácie objasňujú postupy vykonávaných procesov.

Dátum platnosti a účinnosti usmernenia je 24.11.2017.

Úplné znenie Usmernenia

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť