2. mája 2023

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra konajúci v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra oznamuje, že ku dňu 2. mája 2023 uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPII-MH/DP/2021/12.1-33, zameranú na podporu na projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v Bratislavskom kraji. Dôvodom uzavretia výzvy je očakávané predloženie žiadosti o poskytnutie NFP všetkými oprávnenými žiadateľmi pri súčasnom zohľadnení informácie niektorých žiadateľov, ktorí potvrdili, že nemajú záujem predložiť žiadosť o NFP v rámci výzvy. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť