11. januára 2019

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje, že ku dňu 11. januára 2019 uzatvára výzvu na predkladanie projektových zámerov s kódom OPVaI-MH/DP/PZ/2018-1.2.2-01, zameranú na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva. Po tomto termíne nie je možné predkladať projektové zámery v rámci výzvy OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť