19. apríla 2021

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán (ďalej aj „SO“) pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra(ďalej aj „OP II“)  uzatvorilo dňa 19.04.2021 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených klastrovými organizáciami v oblasti podpory sieťovania podnikov, OP II

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 25.06.2020

Dátum uzatvorenia výzvy: 19.04.2021

 

Kompletnú informáciu o uzatvorení výzvy nájdete  TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť