19. apríla 2021

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán (ďalej aj „SO“) pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra(ďalej aj „OP II“)  uzatvorilo dňa 19.04.2021 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraných na registráciu látok v zmysle naradenia REACH, OP II

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 07.02.2018

Dátum uzatvorenia výzvy: 19.04.2021

 

Kompletnú informáciu o uzatvorení výzvy nájdete TU.

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť