6. apríla 2023

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán (ďalej aj „SO“) pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra(ďalej aj „OP II“)  uzatvorilo dňa 06.04.2023 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok dopytovo orientovaných projektov - ekonomická oblasť 

Dátum vyhlásenia výzvy: 17.02.2023

Dátum uzatvorenia výzvy: 06.04.2023

 

Kompletnú informáciu o uzatvorení výzvy nájdete  TU

 

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť