6. apríla 2023

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán (ďalej aj „SO“) pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra(ďalej aj „OP II“)  uzatvorilo dňa 06.04.2023 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP, zameraných na podporu MSP v oblasti rozvoja cestovného ruchu.

Dátum vyhlásenia výzvy: 29.10.2020

Dátum uzatvorenia výzvy: 06.04.2023

 

Kompletnú informáciu o uzatvorení výzvy nájdete TU

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť