2. septembra 2021

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo dňa 02. 09. 2021 aktualizované Usmernenie pre prijímateľov k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 2.3.

MH SR ako poskytovateľ aktualizovaným usmernením v snahe podpory akcelerácie implementácie projektov umožňuje dodatočné zabezpečenie súm za niektoré skupiny výdavkov žiadaných v žiadostiach o platbu, ktoré budú predložené do 02. 11. 2021, pričom pohľadávku bude potrebné zabezpečiť do 3 mesiacov od úhrady žiadosti o platbu.

Ďalej boli doplnené požiadavky poskytovateľa na zabezpečenie pohľadávok v prípade nedávno vyhlásenej výzvy na podporu projektov, ktoré sú súčasťou IPCEI (kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-34).

Celé znenie aktuálnej verzie usmernenia nájdete TU.

 

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť