13. júla 2022

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo dňa 13. 07. 2022 aktualizované Usmernenie pre prijímateľov k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 2.6.

MH SR ako poskytovateľ aktualizovaným usmernením v snahe podpory akcelerácie implementácie projektov umožňuje odklad zabezpečenia v prípade tzv. preddavkových platieb uplatnených v žiadostiach o platbu predložených do konca 31. decembra 2022.

Celé znenie aktuálnej verzie usmernenia nájdete TU.

 

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť