6. septembra 2018

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo dňa 6. 9. 2018 aktualizované Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - verzia 1.2 spolu s Usmernením k postupu určenia bonity  subjektu.

Predmetné dokumenty sú zverejnené TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť