1. decembra 2020

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 1. decembra 2020 Usmernenie č. 3 k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraným na podporu:

  • sieťovania podnikov s kódom OPII-MH/DP/2020/9.5-28,
  • sieťovania podnikov v Bratislavskom kraji s kódom OPII-MH/DP/2020/3-29

 

Cieľom Usmernenia č. 3 je úprava prílohy výziev v súvislosti s aktualizáciou Schémy pomoci de minimis na podporu sieťovania podnikov.

Právnym základom pre zmenu výziev je § 57 ods. 1 a ods. 5 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Usmernenie č. 3 k vyššie uvedeným výzvam a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné od 1. decembra 2020.

Úplné znenie Usmernenia č. 3 k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/9.5-28 nájdete TU

Úplné znenie Usmernenia č. 3 k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/10.3-29 nájdete TU

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť