10. júla 2020

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra (OP II) s cieľom zabezpečiť čo najplynulejší proces implementácie projektov v mimoriadnej situácii vydalo dňa 10.7.2020 Usmernenie pre prijímateľov v rámci dopytovo-orientovaných projektov OP II v gescii MH SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR, verzia 2.0.

Verziu dokumentu aj so sledovaním zmien nájdete TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť