20. marca 2020

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra uverejnilo Usmernenie pre prijímateľov v rámci dopytovo-orientovaných projektov OP II v gescii MH SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR.

Celé znenie dokumentu nájdete TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť