12. júla 2018

USMERNENIE Č. 2 K VÝZVE NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA PODPORU TEAMINGOVÝCH VÝSKUMNÝCH CENTIER MIMO BRATISLAVSKÉHO KRAJA

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydáva Usmernenie č. 2 k výzve na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja, kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04.

Dátum platnosti a účinnosti usmernenia je 12.7.2018.

Úplné znenie Usmernenia.

Kompletné informácie k výzve nájdete tu: https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-va-dp-2018-1-1-3-04/

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť